Tuiskulan - Voitoisten jätevesiosuuskunta

Tuiskulan-Voitoisten jätevesiosuuskunnan logoJätevesiosuuskunta Tuiskulan ja Voitoisten alueelle on perustettu 14.7.2014. Osuuskunnan tavoitteena on järjestää kylien kiinteistöjen jätevesien käsittely yhteisellä viemäröinnillä ja toimittaa ne puhdistettavaksi puhdistamolle. Näin Tuiskulan ja Voitoisten kylien kiinteistöjen jätevedet käsitellään voimassa olevan hajajätevesiasetuksen vaatimalla tavalla ennen siirtymänajan loppumista. Siirtymäaika päättyy 31.10.2019.